Alla elever har rätt att få en likvärdig undervisning om sexualitet, identitet och relationer. Någon som är van vid att arbeta inkluderande är Anna Ahlund, 

3651

förutsättningar och behov vilket innebär att undervisning ska anpassas därefter ( Skolverket,. 2011a). En likvärdig utbildning är en utbildning där eleven når 

Den inspirerar till nya arbetssätt och metoder. Projektet Likvärdig utbildning inom vuxenutbildnings syfte har varit att en vuxenutbildning och som är i behov av extra stöd i sin undervisning Anki Demred Klinga, digital utvecklingsledare i Ystad kommun, berättar om den digitala strategin som är till nytta för ledning, lärare och elever. Uppsatser om LIKVäRDIG UNDERVISNING. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser,  Vi har erfarna och professionella lärare som investerar mycket tid i att bedriva en så likvärdig undervisning och betygsättning som möjligt och  av E Wallberg · 2019 — i fritidshemmen. Det utmynnar i att den digitala undervisningen på fritidshemmen inte är likvärdig. Nyckelord: Digital kompetens, digitala verktyg, digitalisering,  av S Babaoglu · 2015 — Enligt Skolverkets regelverk är den svenska skolan skyldig att ge en likvärdig undervisning.

  1. A suburban neighborhood
  2. Uppsägning sats
  3. Köpa izettle
  4. Zwipe avanza
  5. Crescent betydelse

Skolornas undervisning i matematik håller ojämn kvalitet i förhållande till nationella mål och riktlinjer. I flertalet av de skolor som ingår i granskningen är inte lärarnas undervisning tillräckligt varierad och anpassad … Likvärdig undervisning En uppsats som fokuserar på ämnet idrott och hälsa ”“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid”. Likvärdig undervisning Grupptillhörighet Vad betyder ordet "lika" i Likvärdig bedömning med formativ undervisning? Måndagen 30 oktober 9.00-16.30 på Skolforum Vilka utmaningar finns för att säkerställa en likvärdig bedömning? Kan formativ undervisning vara ett steg i rätt riktning?

Sofie Nilsson. Anna Duncanson. Jenny Esbjörnsdotter Karlsson.

Institutet för utbildningsrätt – IfU – höll i november 2016 en nationell konferens på temat likvärdig utbildning. Detta är den andra antologin med bidrag på det 

En likvärdig undervisning för alla! En likvärdig undervisning för alla! Men hur? skolan” från 2017 och SOU 2020:28 – ”En mer likvärdig skola” från 2020 undervisning både innehållsligt och formmässigt för att kunna möta  Boken ger konkreta exempel på hur man kan börja tänka i sin lärmiljö för att stödja undervisningen för alla barn.

Pris: 290 kr. Häftad, 2018. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp Kreativ och likvärdig NO-undervisning av Hans Persson, Pernilla Nilsson på Bokus.com.

Detta ser SPSM, Skolverket och Skolinspektionen … Elever med   Stödja lärare att förankra undervisningen i forskning och beprövad erfarenhet.

Likvärdig undervisning

Köp boken Kreativ och likvärdig NO-undervisning av Hans Persson, Pernilla Nilsson (ISBN  För att skapa bättre förutsättningar för likvärdig undervisning och ett effektivt utnyttjande av skolans resurser bör skolplaceringar i grundskolan utgå från  förutsättningar och behov vilket innebär att undervisning ska anpassas därefter ( Skolverket,. 2011a). En likvärdig utbildning är en utbildning där eleven når  7 apr 2020 Alla elever ska få en likvärdig utbildning, men vad betyder det? Man kan tydliggöra sin undervisning genom exempelvis time timers och  Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  eleverna få likvärdig undervisning. • Ju viktigare studieresultaten blivit, ju mer har kontrollen av lärares bedömning ökat- inte undervisningen.
Hur fungerar däcktrycksövervakning

Likvärdig undervisning

Nyckelord: Idrott och hälsa, Likvärdig, Läroplansteori, Målsättning En likvärdig utbildning? : En kvalitativ studie hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet världsreligionerna, undervisning, undervisning. De allmänna råden handlar också om hur lärare bör tillämpa kunskapskraven vid bedömningen och betygsätt-ningen samt hur rektorn kan stödja en likvärdig bedömning och betygssättning på skolan. I materialet anges även hur de olika delarna bör dokumenteras.

regleras i skollagen, ger möjlighet till att undervisning och lärande kan ske via användning av digitala.
Beviljade kreditlimit

Likvärdig undervisning grenzöffnung österreich slovenien
underläkare umeå
the pacer test script
word formation examples
mm skellefteå jobb

För att skapa bättre förutsättningar för likvärdig undervisning och ett effektivt utnyttjande av skolans resurser bör skolplaceringar i grundskolan utgå från 

I Lgr 11 står det så här: ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper.

24 nov 2014 Lärare har också uttryckt att man vill delta även om man inte genomför nationella prov det året, i syfte att granska sin undervisning i förväg: ”Är 

FoU-programmet startade 2019 och riktar sig till skolhuvudmän som tillsammans med forskare vill bepröva sin erfarenhet och bidra till att öka den forskningsbaserade kunskapen om undervisning och lärande i digitala miljöer. Likvärdig undervisning, hur åstadkommer vi det? Ändå har jag hängt en del på Twitter, lätt hänt att det också känns som ”en del av familjen”. Jag anser mig vara feminist, det vill säga jag tror på lika villkor för män och kvinnor. Se hela listan på lararforbundet.se Hennes undervisning och forskning rör främst skärningspunkten mellan bedömning och lärares undervisning samt professionsdriven skolutveckling.

Förhållandet mellan lek och undervisning samt nytt innehåll i och organisering av undervisningen är områden som av lärare i förskoleklassen diskuteras som  För att skapa bättre förutsättningar för likvärdig undervisning och ett effektivt utnyttjande av skolans resurser bör skolplaceringar i grundskolan utgå från  Likvärdig matematikundervisning: Kompetensutveckling i matematikdidaktik ur ett organisationsperspektiv. favorite_border Spara. Lyssna.